Xoves 23 de maio - Faladoiro "¿Ecoloxía fronte a economía ou ecoloxía fronte ao extractivismo ? As loitas locais de Galiza contra as grandes industrias"

Conversa entre colectivos en loita contra actividades industriais concretas de alto impacto ambiental. Abordaremos o falso dilema entre economía e ecoloxía. Esta dicotomía interesada que sitúa a protección do sistema ecolóxico fronte ás actividades económicas e o emprego oculta que sen ecoloxía non pode haber economía, nin sequera industrias extractivistas. Porase de manifesto a dicotomía real entre o acervo ecolóxico e o modelo de desenvolvemento industrial extractivista. A discrepancia establécese, por tanto, entre modelos económicos, pois non é o mesmo unha macroindustria de propiedade concentrada e enorme impacto ambiental, que tritura e degrada a contorna, empobrece a política e polariza socialmente, que un tecido de organizacións económicas de tamaño moderado, plural, resiliente, convivencial e respectuoso co sistema socio-ecolóxico. Coñeceremos as loitas de cada grupo, os seus valores e as súas propostas alternativas para un modelo de desenvolvemento digno, e preguntarémonos que factores comúns hai nas súas actividades e como poden axudarse mutuamente.