Martes 30 de abril - Cine-forum sobre a obra de André Gorz "¿Traballar para vivir ou vivir para traballar ? - Replantexar o traballo"

Aproximármonos ao mundo do traballo como unha forma de estruturar as nosas vidas é clave para entender a crise eco-social. Para iniciar un debate colectivo, realizarase unha presentación da obra do teórico eco-socialista André Gorz e unha proxección dun documental sobre a súa vida.

  1. Introdución á obra de Gorz no contexto do mundo do traballo - Alejandro Fortuny.
  2. Proxección da película : Lettre à G en versión orixinal (francés) subtitulada ao castelán
  3. Debate sobre maneiras de reformular o traballo