Bloques temáticos e Sesións Especiais Abertas

1. Como imaxinar o futuro da ciencia, a tecnoloxía e a innovación (CTI) despois do crecemento

 • Exames críticos do nexo entre crecemento económico e tecnociencia en diferentes contextos e sectores
 • Explorar as (incómodas) relacións entre ciencia, tecnoloxía e activismo
 • Elucidar as formas en que o poscrecemento e o decrecemento poden axudarnos a repensar o discurso e a práctica da CTI
 • Sinalar as principais barreiras e oportunidades para que as ideas do decrecemento dean forma á nosa imaxinación tecnolóxica e científica
 • Debater que niveis de complexidade tecnolóxica son compatibles co futuro do decrecemento e o poscrecemento e cales son as principais vantaxes e desvantaxes
 • Como desafiar o capitalismo de plataformas e a economía gig
 • Examinar as repercusións das estratexias de desinformación ambiental, as posverdades, as teorías da conspiración e as noticias falsas
 • Avaliación e crítica das políticas de CTI para o decrecemento 
 • Determinar cales son os mecanismos institucionais e de gobernanza que permitirían adaptar a CTI aos valores do decrecemento relativos á democracia, a convivencia, a autonomía e a simplicidade
 • Como remodelar as institucións científicas para facer posible o decrecemento
 • Políticas de transición e estratexia : ¿como poden os movementos sociais (ecosocialismo e decrecemento) facilitar a transición ?
 •  

2. Perspectivas teóricas e debates ao redor da CTI e o decrecemento e o poscrecemento

 • Estudos sobre ciencia e tecnoloxía 
 • Filosofía da tecnoloxía e a ciencia
 • Descolonización da CTI
 • Tecnociencia feminista
 • ¿É o pequeno sempre belo ? Tecnoloxía, infraestruturas e cuestións de escala
 • A ciencia posnormal como novo paradigma para abordar a fenda entre ciencia e democracia
 • Ciencia e pluralismo epistemolóxico : ¿complementariedade ou combinación imposible ?
 • ¡A ciencia é política ! Como orientala cara á visión e a promoción dunha sociedade do decrecemento
 • Ciencia e tecnoloxía slow
 • Xustiza epistémica e formas plurais de coñecemento

3. Creatividade humana e innovación sen crecemento

 • Recuperar os discursos sobre a creatividade separándoos da súa actual asociación coa innovación orientada ao crecemento
 • Definir o que significan a creatividade e a innovación nun mundo no que a economía non vira ao redor da procura do crecemento económico
 • Como descolonizar e colectivizar a innovación e a creatividade
 • Teorías, exemplos e metodoloxías para a creatividade e a innovación nun contexto de decrecemento e poscrecemento
 • Metodoloxías creativas para unha innovación responsable 
 • Fomentar a creatividade mediante intervencións artísticas
 • Colaboracións entre arte e ciencia 
 • Como pode o decrecemento potenciar as prácticas creativas e innovadoras : barreiras, gobernanza, institucións e autoorganización

4. Economía política e ecoloxía política

       • (Re)organización dos sistemas de aprovisionamento máis aló do crecemento : mercados, Estados e base común
       • Economías centralizadas e planificación 
       • Fronteiras dos produtos básicos, conflitos relativos á distribución ambiental e outros retos para a xustiza socioambiental
       • Cuestións xeopolíticas 
       • Acaparamento de terras por empresas e Estados, dereitos dos pobos indíxenas e xestión da terra
       • Economía e ecoloxía políticas das tecnoloxías verdes 
       • Guerra, violencia e militarización : implicacións para as transicións cara á sustentabilidade
       • Traballo, medios de subsistencia e transicións xustas
       • Distribución, igualdade e xustiza social, incluída a división rural-urbano
       • Debates sobre anticapitalismo, poscapitalismo e capitalismos diversos
       • Ecoloxía e economía políticas feministas

       5. Avaliación, crítica e propostas alternativas

       • Acordos verdes (green deals) e economía circular sen crecemento
       • Renda básica universal
       • Ingresos por coidados
       • Repensar o estado do benestar e os servizos públicos sen crecemento
       • Reparto do traballo, redución da semana laboral e garantías de emprego ecolóxico
       • O papel das políticas públicas como catalizadoras dun cambio socioecológico radical
       • Proceso democrático, participación e elaboración de políticas a varios niveis 
       • Axenda 2030: avaliación e crítica dos ODS e alternativas a estes
       • Tratados ambientais e gobernanza global
       • Análise poscrecemento das políticas sectoriais : transporte, vivenda, enerxía etc.

       6. Macroeconomía ecolóxica

       • Modelos macroeconómicos ecolóxicos 
       • Xestión sen crecemento
       • Economía do dónut 
       • Máis aló do PIB : contabilidade macroeconómica alternativa
       • Indicadores e indicadores compostos
       • Orzamentos de carbono, mitigación do cambio climático e políticas de adaptación
       • Comercio de dereitos de emisión e reformas do mercado
       • Transformacións das políticas monetarias, fiscais e financeiras
       • Economía ecolóxica do comportamento e incentivos
       • Modelos de entrada e saída

       7. Servizos ecosistémicos e conservación da biodiversidade

       • Conservación da biodiversidade e medidas e indicadores biofísicos
       • Límites planetarios, rebasamentos e impactos
       • Análises das características dos servizos ecosistémicos (distribución, excluibilidade, rivalidade, substituibilidade)
       • Pagos e compensacións por servizos ecosistémicos, incluídos enfoques como “quen contamina paga”, “o beneficiario paga”, “recuperación total de custos” e outros.
       • Ferramentas e políticas para facilitar os principios de “sen perda neta” ou “impacto positivo neto”
       • Cuestións de xustiza, gobernanza e toma de decisións na xestión dos servizos ecosistémicos e a conservación da biodiversidade
       • Críticas á monetización dos servizos ecosistémicos e enfoques alternativos (incluída a non-valoración)

       8. Análise de enerxía, os recursos e os fluxos de enerxía e materia

       • Alimentación, uso da terra e deforestación
       • Materiais, enerxía, residuos
       • Contaminación
       • Minerais estratéxicos
       • Ecoloxía industrial e análise dos fluxos de materiais
       • Patróns de comercio, produción e consumo
       • Resiliencia e sustentabilidade en zonas rurais e urbanas
       • Comercio e impactos ecolóxicos
       • Transporte e mobilidades
       • Xestión dos recursos hídricos
       • Avances metodolóxicos para a análise dos fluxos de materiais e enerxía

       9. Economías azuis e decrecemento e poscrecemento

       • Cuestionamento do “crecemento azul”
       • Océanos : recursos, dereitos, gobernanza e institucións
       • Almacenamento de carbono
       • Cambio climático e océanos : adaptación e mitigación
       • Descolonización da economía azul
       • Emprego, medios de subsistencia e comunidades costeiras 
       • Nacións insulares
       • Xustiza azul 
       • Extractivismo azul (minerais, enerxía, alimentos, transvasamento transfronteirizo de augas) e resistencias

       10. Cuestionamento dos valores, ideoloxías e imaxinarios dominantes

       • Ecofeminismo, xénero, interseccionalidade
       • Crítica poscolonial e descolonial e cosmovisións indíxenas 
       • Enfoques non antropocéntricos e non especistas ou multiespecistas 
       • Estilos de vida non consumistas : desaceleración voluntaria, simplicidade voluntaria, anticonsumo, recursos compartidos etc.
       • Ética dos límites e a autolimitación 
       • Amplificación das voces subalternas 
       • Hexemonía e contrahexemonía
       • Pluriverso e vías de desenvolvemento alternativo
       • Desprazamento e transformación dos imaxinarios

       11. Como posibilitar o cambio radical e a transformación institucional

       • Sindicatos, movementos sociais e outras organizacións da sociedade civil como catalizadores do cambio socioecolóxico
       • Utopías do agora (nowtopias) e políticas prefigurativas para as transicións poscrecemento 
       • Mobilización das masas para facer fronte á emerxencia climática 
       • Enfrontamento ás estruturas de poder e os intereses creados 
       • Autoritarismo, vixilancia estatal e criminalización da disidencia
       • Estratexias de comunicación, redes sociais e medios de comunicación de masas : uso de novas metáforas, narrativas etc.
       • Como abordar a intelixencia artificial e os macrodatos desde a perspectiva do decrecemento e o poscrecemento
       • Creación de alianzas estratéxicas en todo o espectro ideolóxico
       • Partidos verdes, política electoral e poscrecemento e decrecemento
       • ¿Voamos un oleoduto ? Debates sobre a cuestión da violencia, a desestabilización e a acción directa no cuestionamento do statu quo 
       • Consideracións e dilemas éticos no activismo e a defensa ecolóxicos

       12. Empresas e organizacións transformadoras nun contexto de poscrecemento

       • Taxonomías e teorías das organizacións poscrecemento
       • Debates sobre organizacións con ánimo de lucro e sen ánimo de lucro, competencia e cooperación, e propiedade privada e patrimonio común (e como pensar máis aló destas dicotomías)
       • Organizacións e estratexia e de decrecemento e poscrecemento
       • Valor(es) e valoración nas organizacións poscrecemento
       • Sistemas mutualistas e modelos empresariais colaborativos e cooperativos
       • Reconsideración das cadeas de subministración e a loxística nun planeta finito 
       • Finanzas alternativas para a comunidade e a sustentabilidade 
       • O papel do emprendemento social e os modelos empresariais alternativos
       • Avaliación dos beneficios e retos das redes de produción e consumo de escala local
       • Experimentos económicos de base : moedas locais, cafés de reparación, produtos compartidos etc.
       • O papel do Estado : empresas públicas (servizos públicos e outros sectores)

       13. Como situar o benestar no centro da economía

       • Análise das necesidades humanas, as capacidades e os requisitos esenciais para a prosperidade humana
       • Cultivo de diferentes significados e ideas do que constitúe a boa vida
       • Estudos sobre a relación entre (de)crecemento e benestar colectivo
       • Máis aló do materialismo e o consumismo : exploración do lecer creativo, o hedonismo alternativo, os corredores de consumo etc.
       • Estratexias para unha sanidade digna para todas e todos nun mundo poscrecemento
       • Avaliación dos efectos da contaminación, o cambio climático e a perda de biodiversidade na saúde mental e física ; trauma climático fronte a resiliencia
       • Fomento do benestar das poboacións marxinadas e vulnerables
       • Adquisición de estratexias para tratar a ecoansiedade e outros problemas de saúde mental asociados á emerxencia ecolóxica

       Sesións Especiais Abertas

       SS03. FaDA Session : Commonisation of care

       The covid pandemic showed that care work is still disproportionately performed by women and feminized populations, both privately and in state-led institutions. This trend, embedded in the fabric of…

       SS11. Post-growth in the urbanized periphery

       There is a growing body of literature analysing the principles of degrowth across the specific challenges of urban planning and urban studies. However, this scholarship remains overwhelmingly urban,…

       SS12. Post-growth Urban Infrastructures

       The session provides an opportunity to focus on how post-growth and degrowth theory plays out in specific geographies and the infrastructural technologies that make places liveable. There is already a…

       SS20. Waste and degrowth

       Waste is the immanent outcome of any social metabolism. Metabolic processes continuously produce wastes in the form of discarded materials, heat and pollution that accumulate in the environment. The…

       SS24. Embodying degrowth, healing from alienation

       We may achieve the transformation of the system, but if we have not transformed ourselves along the way, we will be destined to equally corrupt the degrowth society. This is the starting point for a…