Tipos de sesións e formato de contribucións

Tipo de sesións

A Conferencia contará con dous tipos de sesións : 

  • Sesións paralelas: Organizarase en franxas horarias de 90 minutos, de 1 a 3 cada día de conferencia. Durante cada franxa horaria haberá polo menos 10 sesións paralelas que se celebrarán en espazos separados. As sesións abertas e pechadas aprobadas como resultado da convocatoria de sesións especiais celebraranse dentro destas franxas horarias.
  • Sesións plenarias: Haberá de 1 a 3 sesións plenarias cada día. Estas sesións terán unha duración aproximada de 1 hora, e organizaranse como diálogos entre 2 ou máis relatores principais, que serán persoas relevantes e recoñecidas no campo do decrecemento e a economía ecolóxica. Algunhas destas actividades formarán parte das cerimonias de apertura e clausura.

Formatos das contribucións

  • Contribucións de panel convencionais: Contribucións orais clásicas
  • Contribucións interactivas: Contribucións que se apartan do formato tradicional de panel. Pode tratarse de debates sobre libros, proxeccións, actuacións, visitas guiadas, sesións de intercambio de ideas, talleres de escritura ou calquera outra actividade que lle inspire.
  • Artistic contributions: Reflexións e obras de arte baseadas na práctica que se comprometan cos obxectivos e mensaxes do decrecemento e a economía ecolóxica serán benvidas. Convídase a persoas do mundo da creación, como, entre outras, artistas, cineastas, escritores/as literarios/as, creadores/as de teatro e outras representacións, deseñadores/as, músicos/as, artistas rueiros/as, profesionais comprometidos/as socialmente, colectivos e comisariados, a compartir o seu traballo e reflexionar sobre el. A súa práctica pode responder, por exemplo, a temas como a personalidade da natureza, o coidado, a esperanza, a interdependencia, perspectivas máis que humanas, a enerxía, a contaminación ou os residuos. Tamén convidamos a presentar obras de arte que se terán en conta para a súa exposición en vivo ou virtual ou para a súa representación durante a conferencia.
  • Posters: As sesións de pósters terán a mesma importancia que o resto das sesións. Ademais, os traballos aceptados baixo esta modalidade conseguirán unha maior visibilidade, xa que estarán expostos ao público ininterrompidamente durante todo o evento, e unha versión dixital de cada póster exporase permanentemente no sitio web da conferencia. A modalidade de póster dispoñerá dunha franxa temporal durante varios días da conferencia, na que as persoas autoras terán a oportunidade de explicar o seu traballo e responder ás preguntas do público. Dado que pensar fóra dos límites convencionais é un tema importante para esta conferencia, animamos ás persoas participantes a ser creativas na preparación dos pósters, sempre sen deixar de lado o rigor. O obxectivo é explicar o traballo de forma eficaz e dinámica para captar a imaxinación do público.